Kategórie
Nezaradené

Dá sa starý matrac zlikvidovať ekologicky?

Chrániť životné prostredie je v dnešnej dobe v záujme všetkých obyvateľov. Mnoho ľudí začalo recyklovať, triediť a zaujímať sa, kde v skutočnosti skončí recyklovaný odpad. Ako sú na tom staré matrace?

Kam odovzdať starý matrac

Keď kúpime nový matrac, nastane otázka, kam treba zaviesť starý matrac. Len tak ku smetnému košu sa vyhodiť nedá a robiť v prírode nelegálne skládky tiež nie je dobrý nápad. Obe tieto činnosti by nás vyšli veľmi draho.

Jednou z možností je, skontrolovať pri kúpe nového matraca, či daná firma ponúka odvoz starého, či už bezplatne alebo za určitý poplatok. Tým pádom sa problém s vyvážaním vyrieši. Ak však daná firma odvoz neponúka, je potrebné si so starým matracom poradiť samostatne.

Ak teda nie je odvoz k dispozícií, môžete využiť bazárové stránky a ponúknuť staré matrace niekomu za odvoz s tým, že si ich dá vyčistiť. Samozrejme v prípade, ak sú staré matrace ešte využiteľné. Ak sú v dobrom stave a meníte ich z dôvodu hygienickosti (vek matraca), a nie kvôli mechanickému poškodeniu (preležaniny), môžete staré matrace ponúknuť rôznym neziskovým organizáciám, ktoré si ich dajú vyčistiť a môžu ich znovu používať. Tu je ale otázne, či si bude daná spoločnosť vedieť pre matrace prísť a nebudete musieť zaviesť osobne.

Ak je starý matrac súci akurát do smetí, máte možnosť odviesť ho do zberného dvora vo vašom okolí. Matrace sú označené ako nadrozmerný odpad, preto sa musia chodiť odvážať priamo do zberných dvorov, ktoré sa nachádzajú v každom meste a vo väčšine obcí. Dôležité je, zobrať si občiansky preukaz, ktorý je potrebný k identifikácií, či máte zaplatený odpad. Ak je všetko v poriadku, môžete do zberného dvora vyviesť až 250 kg odpadu za rok.

Problémom býva, že nie všetci máme k dispozícií osobné vozidlo, do ktorého by sa matrac zmestil. V tom prípade, je možné ho narezať na menšie časti a postupne ho vyhadzovať podľa druhu odpadu. V prípade pružinových matracov sa dá kovové jadro ľahko odstrániť a zaviesť do kovošrotu, zatiaľ čo penové časti, ktoré sa skladajú z PUR peny môžeme vyhodiť do triedeného odpadu.

Čo sa stane s matracom v zbernom dvore?

Zberné dvory by mali staré matrace odvážať do špecializovaných recyklačných centier, v ktorých by boli rozmontované a potriedené podľa druhu materiálu. A prípade pružinových/ taštičkových je najcennejšie oceľové jadro, ktoré sa skladá z veľkého množstva pružín. Nie je najmenší problém recyklovať kov, no čo sa týka poťahu, menší problém tu môže nastať hlavne preto, že je pre zberné dvory nevýhodná.  Avšak, množstvo poťahu na matraci je zanedbateľné.

Čo sa týka peny, býva problém s tým, že sú jednotlivé rozdielne druhy pien lepené do seba (napr. PUR pena, lenivá pena, Hr pena, pamäťová pena). Preto namiesto slova recyklácia použijeme pojem znovu využitie. Stará pena sa pomelie v stroji a následne sa použije na ďalší účel, napríklad na výrobu rohoží, podkladov pod koberce alebo ako tlmiaci materiál.

Na Slovensku to nie je so starými matracmi zrovna ideálne. Väčšina z nich skončí jednoducho na skládke alebo sa spaľujú.

Nemusíte vyhadzovať, môžete ho použiť znovu v domácnosti

Starý matrac môže poslúžiť pri troche úpravy ako pohodlnejší posed na balkóne alebo na záhradný nábytok. Ak má byť vystavený vonkajšiemu okoliu, je dobré obstarať vodeodolný poťah. Videli sme rôzne inšpirácie, ako sa dá z penového matraca vyrobiť napríklad taburetka, pelech pre psa, rôzne vankúše alebo podložka pre deti na hranie. Ak máte chuť a čas, môžete vyskúšať dať nový život starému matracu.

Kategórie
Nezaradené

Viete správne recyklovať?

Mnoho výskumov zameraných na klimatické zmeny dokazuje, že tvorba odpadu a skleníkové plyny negatívne ovplyvňujú našu planétu. Plasty a plastové odpady znečisťujú moria a oceány, ktoré sú domovom množstva živočíchov, ktoré tieto plasty konzumujú, prípadne sa do nich zamotajú, čo má katastrofálny následok. Preto je dobré, aby čo najviac domácnosti pristúpilo k recyklácií a znížila tak zaťaženie morí. Ako správne recyklovať?

Ako Slováci recyklujú?

Dobrou správou je, zvýšilo recykláciu komunálneho odpadu z 30 na 36% v roku 2018.  Tieto percentá sa môžu zdať zanedbateľné, avšak v porovnaní s rokom 2010 kedy sa triedilo cca 10% komunálneho odpadu je to celkom pozitívny výsledok.

Najväčší podiel zohrávali kovy, ktorých recyklácia sa zvýšila z pôvodných 220 na 347 tisíc ton. Ak by sa do komunálneho odpadu a jeho recyklácie nezapočítavali kovy, štatistika by hovorila o náraste recyklácií z 21 na 25 percent.

Môžeme povedať, že celkovo bolo za rok 2018 recyklovaných 818 tisíc ton komunálneho odpadu.

Ako správne recyklovať?

Dôležité je vytvoriť si systém. Napríklad, najviac odpadu a obalov sa sústreďuje priamo v kuchyni, preto odporúčame do kuchyne, do priestoru smetného koša umiestniť 4 nádoby rozdelené podľa druhu odpadu. Tým pádom môžeme odpad recyklovať priamo v kuchyni. Moderné kuchynské linky majú zabudované priečinky na recyklovanie priamo v skrinke, čo je výhodné z hľadiska dizajnu. Smetné koše nikomu neprekážajú a sú priamo prístupné.

Reštaurovanie

Niekedy sa môžeme dostať k nábytku, ktorý slúžil starším generáciám, prípadne máme v domácnosti nábytok, ktorý už stratil svoju funkciu. Existuje množstvo návodov, ako dať starému nábytku nový dizajn. Obnovený retro nábytok môže mať skvelý prínos s hľadiska dizajnu. Ak sa vám nechce, alebo sa vám tento nábytok nehodí, môžete ho darovať alebo zaviesť po dohode do najbližšieho bazáru.

Úspora miesta

Prázdne obaly od PET fliaš alebo mlieka zbytočne zaberajú miesto, keď sú nafúknuté. Aby ste zmestili do nádoby na recyklovanie čo najviac, odporúčame ich stláčať, čím sa zmenší ich objem. Tu vzniká otázka, ako jednotlivé odpady správne recyklovať.

Plasty

 • Aj keď sa na prvý dojem môže zdať, že daný obal by mal ísť do plastov, realita môže byť iná. Napríklad, obaly z čistiacich prostriedkov, lepidiel, farieb, rozpúšťadiel, použitý kuchynský olej zaraďujeme medzi nebezpečný odpad, ktorý je potrebné odviesť priamo do zberného dvora.

Papier

 • Recyklácia papiera je o niečo jednoduchšia. Jediné čo by sme do koša na papier nemali hádzať, sú obaly znečistené mastnotou. Napríklad kartóny od pizze by sme mali dávať do zmiešaného odpadu, prípadne do kompostu. Novinové papiere alebo letáky, zviazané špagátom môžete zaviesť priamo do zberného dvora, kde vám vyplatia aspoň drobnú čiastku podľa hmotnosti doneseného papiera.

Elektro- odpad

 • Použité elektrosúčiastky, baterky, žiarovky, a podobne sa často dajú odniesť do obchodu, kde sa predávajú elektrospotrebiče alebo celkovo elektronika. V prípade väčších spotrebičov ako sú chladničky, niektoré obchody ponúkajú zľavu z ceny nového produktu, v prípade, že starý odovzdáte.

Sklo

 • Keramika, porcelán a autosklo nepatria do nádoby na recykláciu skla. Taktiež ani zrkadlá, ktoré sú zmesou kovu a skla.

Zmiešané materiály

 • V prípade, že je to možné, skúsime materiály od seba oddeliť a samostatne ich vytriediť podľa druhu odpadu.

VEDELI STE ŽE:

 • Umývačky riadu sú k vode úsporné v prípade, že umývačku naplníte do plna riadom
 • Ak to nie je potrebné, snažte sa pri pečení rúru otvárať čo najmenej (únik tepla)
 • na indukčnú dosku alebo sporák umiestňujte kastról podľa odporúčanej veľkosti nakreslenej na danej doske. Ak použijeme väčší priemer dna hrnca, napr. o 3 cm, spotreba energie sa zvýši o 30%.
 • pri varení sa odporúča používať pokrievka, ktorá môže ušetriť 15-50% energie.
Kategórie
Nezaradené

Spánková apnoe trápi až 10% ľudí na Slovensku

Pojem chrápanie pozná naozaj každý. Či už rodinný príslušníci chrápajúcej osoby alebo samotná osoba ktorá trpí chrápaním. Avšak, málokto vie že existuje spánková apnoe, ktorá s chrápaním súvisí. Čo to je, a ako sa lieči?

Spánková apnoe

Správne povedané syndróm spánkového apnoe. Pri normálnom režime spánku dochádza k pohybu vzduchu od úst cez hrdlo do pľúc a von v pravidelnom rytme. Pri spánkovom apnoe sú dávky vzduchu pravidelne prerušované, prípadne dôjde ku úplnému zastaveniu. Spiaca osoba sa zobudí na nedostatok kyslíka.

Rozlišuje 2 syndrómy a to obštrukčný a centrálny typ.

Obštrukčný typ ( OSA) – dýchanie sa zastavuje pre zúženie (uzáver) hrdla. Vyskytuje sa najčastejšie.

Centrálny typ – dýchanie sa zastavuje z dôvodu zmien rytmu dýchania pri poruche v oblasti mozgu.

Spánková apnoe sa neprejavuje len v noci, ale ovplyvňuje aj činnosti počas dňa a môže mať dlhodobý vplyv na zdravie.  5-10% ľudí na Slovensku trpí týmto syndrómom. Podľa štatistík častejšie postihuje mužov ako ženy.

OSA – obštrukčný typ

Na prehĺtanie, hovorenie a dýchanie používame svaly, ktoré obklopujú hrdlo. Tieto svaly sú počas spánku menej aktívne, čo môže spôsobovať zúženie hrdla, ktoré u väčšiny neovplyvňuje dýchanie. Osobám, ktoré zúženie hrdla ovplyvňuje dýchanie, môže dôjsť ku čiastočnému (hypopnoe) alebo kompletnému zablokovaniu prietoku vzduchu. Spiaca osoba môže mať aj čiastočné alebo kompletné zablokovanie počas spánkového cyklu.

Tým, že je prerušená dodávka kyslíka dochádza k poklesu hladiny kyslíka v krvi. V niektorých prípadoch sa môže spiaci zobudiť s pocitom dusenia. Najčastejšie dochádza ku stavu, že sa chrápajúci úplne neprebudí, stále chrápe a po chvíli sa zhlboka nadýchne. Spiaci tieto zobudenia často neregistruje, avšak prejaví sa to na kvalite spánku.

Najčastejšie sa vyskytuje v strednom až staršom veku, u mužského pohlavia, ľudí s obezitou, s používaním alkoholu a rôznych sedatív.

Príčiny

 • Jednou z príčin je vývoj lebky a kostí tváre, kedy mohlo dôjsť ku vyvinutiu menšej tváre, menších úst a kvôli tomu je jazyk príliš veľký pre malé ústa. Jedná sa teda o genetiku, ktorá sa môže vyskytovať u viacerých rodinných príslušníkov.
 • Druhou príčinou môže byť obezita.
 • U detí sa spánková apnoe vyskytuje kvôli zväčšeným mandliam.

Symptómy

Medzi hlavné symptómy môže patriť hlasné chrápanie únava počas dňa alebo insomnia – nespavosť. Niektorí spiaci nemajú partnera, ktorý by im oznámil že majú problém s chrápaním. V týchto prípadoch spiaci pripisujú únavu prepracovanosti a veku. Tým, že nevedia určiť ,že ide o príčinu syndrómu OSA, nevedia ho liečiť včasne a dochádza k jeho podceňovaniu.

Medzi ostatné symptómy môže patriť nekvalitný spánok, pocity dusenia počas noci, ranná bolesť hlavy, budene na močenie, rána bez energie, ťažkosti s koncentráciou a problémy s pamäťou.

Kde robia vyšetrenia?

Existujú rôzne internetové stránky, kde vám vyhodnotia výsledok pomocou vyplneného dotazníka. Avšak, najlepšie je navštíviť osobne špecialistu spánkovej medicíny, ktorý určí diagnózu pomocou príznakov,  fyzikálnom vyšetrení a testov.

Napríklad, ak je obvod hrdla u mužov viac ako 17 cm a u žien viac ako 16 cm môže ísť o vysoké riziko syndrómu OSA.

diagnostika

 • Pomocou pulznej oximetrie (doma počas spánku)
 • Polysomnografické vyšetrenie (sila dýchania a prúdenie vzduchu)

Liečba

 • CPAP – spiaci je napojený na prístroj pomocou tvárovej masky. Tento prístroj udržiava otvorené dýchacie cesty.
 • Spanie na boku
 • Redukcia hmotnosti
 • Obmedzenie alkoholu a medikamentov
 • Dentálne protetické pomôcky
 • Chirurgická liečba
Kategórie
Nezaradené

Vyberáme rošt pod matrac

Rovnako ako matrac, je pre náš spánok dôležitý aj rošt. Ak by sme jedno zanedbali, druhé by neposkytovalo svoje kladné vlastnosti na 100%. Nemyslíme tým, že by sa rošt pod matrac jednoducho nekúpil, ale každý druh matraca potrebuje svoj podklad, aby plnil svoj účel čo najlepšie. Dnes sme sa preto zamerali na kúpu podkladu pod matrace.

Funkcie roštu

Od roštov závisí ako nám bude celé lôžko slúžiť. Rošty sú vlastne podkladom pod matrace. Existujú podklady pevné, napríklad v podobe pevných dosiek, alebo pružné v podobe lamelových roštov. Každý druh matraca potrebuje svoj optimálny podklad, preto väčšina zodpovedných predajcov ponúka komplet matrac + rošt tak, aby spolu spolupracovali.

Avšak, nedá sa spoľahnúť len na predajcov. Niektorí sú platený napríklad od predaja najdrahších položiek, alebo počtov predaných kusov určitého výrobku a vtedy sa môže stať, že skôr ako by mali záujem o pomoc zákazníkovi, dajú prednosť prémiám alebo splneným kvótam.

Aby ste sa nedali nachytať, najjednoduchšie je, zistiť si určité informácie dopredu. Tým, že budete mať prehľad, môžete skontrolovať o akého predajcu ide.

Vetranie matraca

Tým, že sú medzi jednotlivými časťami roštu medzery, vzniká priestor na vetranie matraca. Vetranie matraca je veľmi dôležité, pretože počas spánku sa do matraca dostáva vlhkosť, napríklad v podobe potu, a ak by táto vlhkosť nebola odvedená, mohlo by dôjsť ku vzniku plesní.

Vlhkosť a odumreté šupinky kože tvoria perfektný domov pre milióny baktérií, plesní a roztočov. Ak ich počet regulujeme pomocou čistenia, náš organizmus ich v pohode zvládne. Problém nastáva, ak sa hygiena matraca zanedbá. Napríklad nie je problém s roztočmi ako takými, problém nastáva pri ich výkaloch. Tie môžu spôsobovať rôzne ekzémy, zápal spojiviek alebo iné dýchacie problémy.

Preto je naozaj potrebné dopriať matracu pravidelnú očistu a kvalitné odvetrávanie vlhkosti. Dobrý rošt by teda nemal brániť odvetrávaniu matraca zospodu. Ak by sme uložili matrac, ktorý má tie najlepšie odvetrávanie vlastnosti na plný rošt, stala by sa z neho špongia plná baktérií a živočíchov a mohol by sa rýchlo stať zdravotne závadným.

Pre najlepšie odvetrávanie je potrebné zabezpečiť, aby nič nebránilo cirkulácií vzduchu. Preto ak je to možné, vyvarujeme sa posteliam s úložnými priestormi a priestor pod posteľou pravidelne vysávame od prachu. Ideálne je, ak je posteľ umiestnená na 4 vyvýšených nohách.

Ortopedické vlastnosti matraca

Niektoré matrace majú ortopedické vlastnosti. Jedná sa napríklad o latexové alebo taštičkové matrace. Tieto matrace poskytujú dokonalú oporu chrbtice a ich úlohou je udržiavanie chrbtice v ideálnej polohe počas spánku.

Tieto matrace majú väčšinou vyššiu obstarávaciu cenu a ak by sme nepoužili správny podklad, ich funkcie by sme degradovali. Naopak, aby si doprajeme perfektný rošt a nekúpime kvalitný matrac, táto spolupráca nebude fungovať.

Napríklad latexové matrace sú štruktúrou podobné ako penové, čo znamená, že majú rovnakú štruktúru v každej časti. Nároky na rošty sú teda rovnaké ako pri penových matracoch.

Taštičkové matrace obsahujú pružinové jadro, v ktorom je každá jedna pružinka umiestnená do samostatnej taštičky. Dôležitou charakteristikou je teda veľkosť pružín. Čím sú pružiny menšie, tým kvalitnejší je matrac. Ak vlastníte alebo zvažujete kúpu taštičkového matraca, dávajte teda pozor na rozostupy v rošte. Ak by boli rozostupy veľké, matrac by sa deformoval.

Aký rošt pod aký matrac:

Pružné lamelové rošty: penové, sendvičové, latexové matrace.

Pevný latový rošt: pružinové matrace, taštičkové matrace.

Polohovateľný lamelový rošt: penové, latexové (bez kokosu a iných spevňujúcich vrstiev).

Kategórie
Nezaradené

Kupujeme posteľ, akú kúpiť?

Postele môžeme kupovať z dôvodu, že stará posteľ doslúžila alebo potrebujeme zmeniť dizajn v priestoroch spálne. Aj keď, z akého dôvodu posteľ kupujeme, je vlastne jedno, dôležité je, aby sme nakoniec kúpili kvalitnú posteľ, ktorá bude dlho slúžiť.

Pri výbere postele je dôležité

Jednoducho povedané, aby si matrac, rošt a posteľ rozumeli. Aby matrac poskytoval svoje kladné vlastnosti čo najdlhšie, je dôležité aby mal správny podklad. Podkladom v posteli myslíme rošty. Tie môžu byť pevné alebo lamelové. Niektoré lamelové rošty ponúkajú funkciu polohovania do rôznych uhlov, čo je oceniteľné pri čítaní kníh, prípadne ich ocenia aj starší ľudia.

Poďme sa teda pozrieť na to, aký matrac, by mal ísť na aký rošt. Vo všeobecnosti platí, že penové matrace potrebujú tvrdý podklad a pružinové, taštičkové či latexové ocenia lamelový podklad. Nie je to však pravidlo, ktoré musíme striktne dodržiavať. Ideálne je riadiť sa inštrukciami, ktoré sú doložené pri kúpenom matraci. Predajca na stránke väčšinou informuje, aký podklad je pod daný matrac potrebný.

Rošty v posteli majú aj inú dôležitú úlohu. Okrem toho, že fungujú ako podklad pod matrac, zabezpečujú aj jeho vetranie.

Posteľ s úložným priestorom alebo bez

Vetranie matraca je dôležité, aby sa z neho dostala všetka vlhkosť, ktorá bola nazbieraná počas noci, napríklad potením preč. Počas spánku sa môže do matraca dostať až 1l potu a preto, aby sme zabezpečili, aby sa pot z matraca dostal von, kupujeme postele bez úložného priestoru. Voľný priestor pod posteľou zabezpečí dobrú cirkuláciu vzduchu a nebude sa nám pod posteľou držať prach.

Ak vás oslovili postele s úložným priestorom, nevadí. Vetranie matraca môžeme zabezpečiť aj tak, že pri výmene obliečok necháme matrac niekoľko hodín odokrytý, prípadne, keď budeme matrac otáčať, necháme ho vytiahnutý z postele o niečo dlhšie. Ideálne je, ak matrace pravidelne vysávame a čistíme ho od nečistôt. Nezabudnite, že aspoň raz do roka by ste mali poťah matraca vyprať v práčke.

Rozmery postele

Rozmer  postele vyberáme samozrejme aj podľa izby, do ktorej bude umiestnená, dôležitejšie však je, aby pasovala spiacemu človeku. Dĺžka matraca by mala byť cca o 25 cm väčšia ako je výška človeka, ktorý bude na posteli spať. Minimálna šírka postele by mala byť 80 cm, no samozrejme, čím širšia posteľ bude, tým väčší komfort si zabezpečíme. Preto ak kupujete manželskú posteľ, bolo by optimistické kupovať 140 cm širokú posteľ, minimum pre oboch ľudí je 160 cm.

Materiál postele

Existujú rôzne druhy postelí, či už drevené, kovové, čalúnené, z drevotriesky či dokonca vodné postele. Jedno majú spoločné, čím viac ste ochotný investovať, tým kvalitnejšie by malo byť prevedenie postele.

Napríklad pri drevených posteliach máte možnosť kúpiť masív alebo mäkké drevo, a môžete hádať, ktorá posteľ vydrží dlhšie. Masívne postele sú síce drahšie, no ponúkajú dlhú životnosť a jedinečný dizajn. Mäkké drevo je fajn, napríklad pre deti do detskej izby.

Postele z drevotriesky bývajú lacné, avšak, ich životnosť nebýva moc dlhá. Už po krátkom čase môžu vŕzgať.

Čo sa týka kovových postelí, u nich záleží na použitom materiáli a spojoch. Ak sú spoje kvalitne zvárané, vŕzganie by sa prejaviť nemalo. Samozrejme, je rozdiel medzi posteľou, ktorá bola ručne vyrábaná a posteľou kúpenou za cca 100€.

Používaná posteľ z druhej ruky

Ak sa jedná o kovovú posteľ, ktorá bude slúžiť niekde na chate, môžete využiť aj takúto možnosť, no v prípade, že máte záujem o drevené alebo nebodaj čalúnené postele do spálne , určite odporúčame kupovať postele nové. Drevo alebo čalúnenie môže byť napadnuté roztočom a preto je dôležité aby ste postele zo spomínaných materiálov kupovali nové. Ak by ste chceli nechať profesionálne vyčistiť čalúnenú posteľ, bude vás to stáť dosť peňazí a taktiež, nový ochranný náter dreva niečo stojí.

Kategórie
Nezaradené

Lacné a efektívne paletové postele

Paletové postele sú obľúbené najmä pre ich originalitu. Šikovný kutil si môže paletovú posteľ vyrobiť aj doma a okrem dobrého pocitu, že si človek vyrobí niečo vlastné, môže dokonca aj ušetriť nemalé peniaze.

Čo je to paleta a kde sa dá kúpiť

Palety sa používajú najmä v doprave, na bezpečné premiestňovanie tovaru,  z jedného miesta na druhé. S tovarom naloženým na palete sa vďaka otvorom na palete veľmi dobre manipuluje s vysokozdvižným alebo nízkozdvižným vozíkom, čo celú prácu urýchľuje. Tovar sa nemusí prekladať ručne po jednom ks, ale premiestni sa rovno niekoľko kusov.  Existuje niekoľko rôznych rozmerov paliet, no najpopulárnejšie sú tzv. europalety s rozmermi 120 x 80 x 14,4 cm.

Europalety sú obľúbené aj z toho dôvodu, že pri ich výrobe sú použité kvalitnejšie materiály. Výber rozmeru palety v doprave závisí najmä od toho, aby bol priestor kamiónu alebo iného dopravného prostriedku naplnený čo najviac.  Hmotnosť jednej palety sa pohybuje medzi 20 až 24 kg, a je možné ju zaťažiť s úložnou plochou 0,96 m2 až 1500 kg . Dôležité je povedať, že palety sú vyrobené z dreva, preto sú obľúbené pri výrobe nábytku do domácnosti. Používajú sa aj plastové palety, avšak tie na výrobu postele nie sú vhodné.

Palety na výrobu postele sa dajú kúpiť vo výkupe alebo nové. Ich cena sa pohybuje od 8-10€ za kus a líši sa od toho, či je paleta  opracovaná, poškodená alebo nová. Palety, ktoré chceme použiť na výrobu nábytku musia mať označenie HT, ktoré potvrdzuje, že paleta je zdravotne nezávadná a ošetrená proti parazitom.

Aké majú výhody postele z paliet?

Jednou z výhod je nižšia obstarávacia cena v porovnaní s novou kvalitnou posteľou. Lacné kovové postele začínajú zakrátko vŕzgať a to isté platí aj pri lacných drevených posteliach z mäkkého dreva. Najmä ak sa človek sťahuje do nezariadeného bytu a nemá financie navyše, môže si tak lacno dopriať pevnú drevenú nevŕzgajúcu posteľ.

Druhá výhoda je tá, že paletová posteľ sa dá vyhotoviť v rôznych prevedeniach, farbách alebo veľkostiach. Všetko závisí na priestore a vašej fantázií. Nemusíte sa prispôsobovať veľkosti matraca, posteľ môže byť aj širšia ako je samotný matrac, prípadne môže disponovať aj zabudovanými nočnými stolíkmi.

Palety sa nepoužívajú len na výrobu postelí v interiéri, ale je možné z nich vyrobiť aj paletové sedenie v exteriéri, ktoré nájde svoje využitie najmä počas letných mesiacov. Nie je nič lepšie, ako ranná káva na vlastnoručne vyrobenom sedení. Z paliet sa dajú vyrobiť aj rôzne stolíky, botníky… kreativite sa medze nekladú.

V prípade, že pod spodnú časť postele umiestnime ešte jednu radu paliet, dokážeme vytvoriť odkladací  priestor napríklad na periny alebo vankúše. Do postele môžeme umiestniť napríklad knihy, mobil či iné predmety, ktoré chcete mať po ruke.

Aký matrac sa dá použiť na paletovú posteľ?

V podstate je možné použiť akýkoľvek matrac, aký vám vyhovuje. Tým, že vrchná strana palety funguje ako drevený rošt, získavame ideálny podklad pod matrac. Preto je možné použiť všetky druhy matracov, či už ide o penové, taštičkové, latexové alebo pružinové matrace.

Môže ísť paletová posteľ do každého priestoru?

Paletové postele sú síce originálnymi kúskami, no aby nepôsobili odstrašujúco, je dobré ich skombinovať s nábytkom v spálni.  Ideálny je nepreplnený priestor nábytkom v minimalistickom štýle s prvkami vintage. Dokonalú atmosféru dotvoríte umestnením LED pásika s rôznym farebným prevedením do postele. Nezabudnite ani na obliečky, ktoré dokážu byť tiež veľmi efektívnym doplnkom.

AK vás paletové postele zaujali, môžete sa inšpirovať vo videu nižšie, v ktorom sú ukázané rôzne prevedenia týchto postelí.

Kategórie
Nezaradené

Kúpou matraca to nekončí, je dôležité sa oň pravidelne starať. Jednoduché triky ako predĺžiť životnosť matraca

Matrace patria medzi najdôležitejšiu súčasť ľudského spánku. Samozrejme, na to ako sa človek vyspí pôsobí veľa faktorov, či už ide o aktivity počas dňa, okolité podmienky alebo zdravotné problémy. Veľa vecí ovplyvniť nedokážeme, no to, ako dlho nám matrac vydrží, ovplyvniť môžeme. Dnes vám prinášame jednoduché triky, ako sa o matrac starať, aby vydržal čo najdlhšie.

Pravidelné vetranie

To, že treba pravidelne vetrať v byte či dome, aby nevznikali plesne alebo bol v miestnosti lepší vzduch napadne skoro každého. Avšak na fakt, že treba pravidelne vetrať aj matrac, zabúda skoro každý.

 Niektorí ľudia nie sú pri kúpe matraca oboznámení s tým, že matrac po kúpe potrebuje určitú starostlivosť. Druhá možnosť je tá, že jednoducho tomu neprikladajú veľkú váhu. Prečo by sa mali o matrac starať?

1)    Roztoče

Roztoče sa nachádzajú v každej domácnosti, v každom matraci a nie je nijak možné ich úplne zlikvidovať. Jediné čo dokážeme urobiť, je to, že znížime ich množstvo. To, že sa roztoče nachádzajú u každého, neznamená, že dôsledne neupratujeme. Ide o to, že človek im neúmyselne vytvára dokonalé podmienky pre život. Roztoče potrebujú ku svojmu prežitiu najmä vlhkosť, teplo a potravu. Potravu v našich obydliach nachádzajú pomocou prachu a odumretých čiastočiek kože.  Ich množstvo obmedzíme, práve pravidelným vysávaním, upratovaním a vetraním nie len v byte, ale aj v matraci.

2)    Vlhkosť

Človek počas spánku dokáže vypotiť približne 1 liter potu. Telo vylučuje pot, aby sa zbavilo nečistôt a kam inam by vlhkosť mala ísť, ak nie do matraca. Matrac túto vlhkosť absorbuje a ak by sa nedostávala preč, mohli by v ňom vznikať rôzne plesne alebo iné mikroorganizmy. Preto je naozaj dôležité, aby sa vlhkosť dostávala preč. Môžeme to docieliť tak, že:

3)    Prach

Ako sme už spomínali, prach funguje ako skvelá potrava pre roztoče. Aby sme ich množstvo obmedzili, je potrebné matrac pravidelne vysávať. Najlepšie je, ak si popri výmene posteľnej bielizne nájdeme čas nielen na vetranie matraca, ale aj jeho povysávanie.

Mali by sme ho aj otáčať

Ku kúpenému matracu by ste mali dostať napríklad  papierový návod, ako je možné váš matrac otáčať a najmä ako často. Matrace je potrebné otáčať preto, aby nevznikali preležaniny. Preležaniny sú vlastne priehlbiny viditeľné voľným okom a hovoria o tom, že v určitej časti je matrac opotrebovaný viac. Tým, že budeme matrac pravidelne otáčať, vytváranie priehlbín oddialime. Ak sa jedná o naozaj kvalitné matrace, nemali by sa pri otáčaní ani vytvoriť.

Poťah a ochrana na matrac

Poťah na matrac býva v súčasnosti dodávaný ku každému matracu. Pri lacných matracoch bude poťah na matrac menej kvalitný, ako pri kúpe drahšieho matraca. Dôležité je však to, aby sa tieto poťahy prali a čistili od nečistôt. Ideálne je pranie minimálne 1x do roka.

Chránič na matrac, nebýva súčasťou balenia, keď matrac kúpite. Tieto chrániče sa musia dokupovať ako dodatočná vrstva, avšak ich kúpa sa oplatí. Jedným z dôvodov, prečo sa chrániče kupujú, je ten, že sa dávajú oveľa ľahšie dole z matraca a ich údržba je preto jednoduchá. Tým pádom, že všetku vlhkosť a nečistoty absorbuje chránič, ušetríte si robotu s poťahom na matrac, ktorý bude potrebné prať naozaj 1x do roka. Okrem vlhka a nečistôt chráni matrac pred mechanickým poškodením.

Kategórie
Nezaradené

5 trikov k lepšiemu zaspávaniu

Najčastejším dôvodom, prečo sa ľudom nedarí rýchlo zaspať býva to, že prenášajú všetok stres získaný počas dňa do postele. Medzi ďalšie faktory patrí nekvalitný matrac alebo prostredie v ktorom spíme. Prinášame vám 5 rád, ktoré vám pomôžu so zaspávaním.

1.    Zabudnite na televízor

Televízor by sa v spálni nemal nachádzať vôbec, pretože odpútava pozornosť od spánku. Stačí dobrý film a človek radšej ponocuje, ako by sa mal venovať spánku. Taktiež, ak sa vám podarí zaspať pri zapnutom televízore, vaše podvedomie bude vnímať televízor, čo zabráni vášmu mozgu vylučovať hormóny spánku. Nevýhoda TV je tiež tá, že vyžaruje modré svetlo, ktoré zabraňuje tvobe melanoninu. Ten spôsobuje to, že privádza pocit ospalosti.

Vyhnúť by ste sa tiež mali rôznym elektronickým zariadeniam ako je tablet, notebook, mobil, či elektronická čítačka.

Preto, namiesto zaspávania pri televízore dajte prednosť tlačenej knihe alebo teplému kúpeľu, prípadne sprche.

2.    Zaspávajte pred 22:00

Najkvalitnejší je spánok od 23:00 do 1:00. Preto nie je dobré ísť spať v neskorých  nočných hodinách. Ak aj budete spať dostatočný počet hodín, spánok nebude taký kvalitný. V spomínanom čase býva tzv. regeneračný proces, počas ktorého sa z tela uvoľňuje najväčšie množstvo škodlivých látok. Ak človek nespí, tieto látky sa dostávajú naspäť do obehového systému a do pečene.

Aká je ideálna doba spánku:

 • Novorodenci (0-3 mes.) – medzi 14-17 hod.
 • Kojenci (4-11 mes.) – medzi 12-15 hod.
 • Batoľatá (1-2 roky) – 11-14 hod.
 • Škôlkari (3-5 rokov) – 10-13 hod.
 • Tínedžeri (14-17 rokov) – 8-10 hod.
 • Dospelí (18-64 rokov) – 7-9 hod.
 • Starší (65 + ) – 7-8 hod.

3.     Stop mobilným zariadeniam

Tak ako aj televízor, tak aj mobily pôsobia rušivo. Namiesto sledovania filmov sleduje konverzácie či pracovné e-maily, ktoré nám znemožňujú zaspať. Ak používate často nočné konverzácie, telo si na to môže zvyknúť a doslova očakávať, kedy príde ďalšia správa. Vo výsledku sa budete počas noci pravidelne budiť, čo znamená, že žiaden kvalitný spánok sa nekoná.

Ak sa potrebujete pred spaním „zabaviť“, aby sa vám dalo lepšie zaspať, skúste namiesto mobilu použiť klasický zápisník. V žiadnom prípade sa nesústreďujte na pracovné povinnosti, jednoducho si skúste napísať, čo vás v živote teší prípadne čo ste dnes prežili a čo vás ešte len čaká.

4.    Dajte prednosť bylinkám pred alkoholom

Niektorí ľudia tvrdia, že sa im lepšie zaspáva po konzumácií alkoholu a tiež, že majú lepší pocit počas vstávania. Toto tvrdenie pravdepodobne závisí od toho, koľko alkoholu sa večer vypilo, avšak, pred spaním by ste alkohol piť nemali.

Radšej uprednostnite odvar z medovky, chmeľu otáčavého, mlieko z medom, prípadne iné stimulanty, ktoré sa používali kedysi a fungujú dodnes.

5.     Prostredie v ktorom spíme

Základom je síce vhodný matrac a posteľ, no aj samotná spálňa by mala byť uprataná, čistá a nábytok by mal byť usporiadaný tak, aby ste sa cítili príjemne. Preto nie je dobré, ak máte v spálni nahromadené neupratané veci, na ktoré sa počas zaspávania sústreďujete.

Problém nastáva aj v prípade, že si nahrádzate spálňu pracovňou. Podvedome tak namiesto spánku budete rozmýšľať nad pracovnými vecami. Pohľad na kancelársky stôl alebo notebook v človeku evokuje pocit, že musí dokončiť nedorobenú prácu.

Dôležitá je aj teplota a vetranie počas dňa. Ideálna teplota pre spánok je od 15-22°C, podľa toho, ako sa komu lepšie spí. Avšak, ak je v miestnosti príliš teplo, je celkom pochopiteľné, že sa nám nedá zaspať. Aby sa predišli tomu, že bude večer v miestnosti 30°C, je dôležité pravidelné vetranie počas dňa.

Pre lepšie zaspávanie pomôže, ak bude v miestnosti tma. Preto, keď pôjdete spať, zastrite všetky žalúzie, zatiahnite záclony a ponorte sa do ríše snov.

Kategórie
Nezaradené

Letná záhradná kuchyňa

Letná alebo záhradná kuchyňa, je výborným pomocníkom počas letných mesiacov, najmä ak máte radi vonkajšie posedenie vo vašej záhrade. Posedenie s priateľmi bude oveľa príjemnejšie na čerstvom vzduchu ako v uzavretej miestnosti.

Nahradí aj klasickú kuchyňu

Ak uvažujte o kúpe letnej kuchyne, máte niekoľko možností. Môžete si zohnať robotníkov alebo majstra, ktorý vám kuchyňu postaví. Ak využijete túto možnosť, výhoda je tá, že si môžete určiť aké funkcie v kuchyni chcete mať. Vybaviť ju môžete miestom na grilovanie, pecou na pečenie či dokonca strojčekom na pečenie mäsa. Túto možnosť obľubujú najmä tí, ktorým chutí  zahraničná kuchyňa, napríklad grécka.

Strojček funguje tak, že mäso naložené v špeciálnej marináde sa otáča a tým sa postupne opeká. Mäso sa pri podávaní reže špeciálnym nožom, čím vzniknú jemné mäsové plátky. Takéto strojčeky na gyros či kebab môžete vidieť napríklad v rýchlom občerstvení. Môžete si pripraviť verziu s hranolkami, mäso v placke (yufka) alebo v chlebe ( kebab). Chuťovým bunkám sa medze nekladú. Na trhu sa predávajú aj cenovo dostupnejšie verzie, takže si môžete pripraviť jedlo podľa vlastnej chuti.

Ak si kuchyňu vybavíte pecou, môžete v nej piecť rôzne druhy mäsa alebo si urobiť pravú domácu pizzu. Stačí si obstarať kameň na pečenie pizze a môžete piecť okrem pizze aj rôzne druhy chleba.

Náklady na kuchyňu sa síce zvýšia, no v konečnom výsledku dostanete kuchyňu podľa svojich snov bez roboty. Prípadne, ak patríte medzi domácich kutilov, môžete si kuchynku postaviť aj svojpomocne. Poslednou možnosťou sú sety v špecializovaných obchodoch so stavebninami. Nevýhoda môže byť tá, že budete obmedzený výberom a funkciami kuchyne.

Kde kuchyňu umiestniť?

Ideálne je umiestnenie pod strechu, napríklad pod prístrešok alebo altánok. Je to z toho dôvodu, že nebudete obmedzený škaredým počasím, prípadne počas príliš teplých letných dní sa môžete schovať pred slnkom.

Priestor pre letnú kuchyňu si môžete vylepšiť napríklad chladničkou na nápoje, alebo si pristaviť menší bar a dopriať si tak rôzne domáce drinky. Výborná je aj letná limonáda z citróna, mäty a kociek ľadu, ktorú môžete podávať aj deťom. Ak si tento nápoj doplníte o alkohol, môžete si urobiť tzv. mojito.

Raj v záhrade

Ak zvolíte možnosť altánku, ktorý má otvorené bočné steny, môžete použiť na jeho spestrenie rôzne ťahavé rastliny, ako je napríklad brečtan. Treba si však dávať pozor, lebo niektoré druhy sú jedovaté a z tohto dôvodu ho v prípade prítomnosti malých detí neodporúčame. Ak bývate v oblasti s vyššími teplotami, môžete využiť ťahavé hrozno alebo kiwi, a získate tak plody aj ochranu pred vetrom.

Vlastné domáce bylinky

Bylinky majú radi čerstvý vzduch, či už ich umiestnite na balkóne, v altánku či záhrade bude sa im dariť.  Pre šetrenie miesta môžete zasadiť viac byliniek spolu, dôležité je aby mali rovnaké pestovateľské nároky.

Spolu v črepníkoch môžete zasadiť oregano, tymian, šalviu, rozmarín, levanduľu alebo bazalku, ktoré majú radi teplo a slnko. Do polotieňa umiestňujeme pažítku, petržlen alebo mätu. Dôležité je použiť substrát na bylinky, aby sa im dobre darilo.

Dekoratívne a funkčné trvalky

Na oko pôsobia príjemne aj červené kvety v podobe muškátov alebo ruží, prípadne ak máte radi fialovú farbu odporúčame zasadiť levanduľu. Okrem krásnej voňavej arómy získate pomocníka v domácnosti.  Vyrábajú sa z nej  napríklad rôzne oleje, sirupy alebo svoju funkciu nájde aj v šatníku na odpudzovanie molí. V záhrade tak získate francúzsku atmosféru. Na veľkosť jedného metra dĺžky vysádzame približne 5 rastlín. Má rada slnko a suchšiu priepustnú pôdu. Nemá rada príliš vody a preto ju nedávame do okolia zavlažovaných trávnikov.

Kategórie
Nezaradené

Kupujete posteľ? Pomôžeme vám s výberom tej správnej (časť 2.)

V predchádzajúcom článku sme sa venovali výberu postele z hľadiska osoby, ktorá na nej bude spať. Dnes sa budeme venovať materiálom, z ktorých sú postele vyrobené. Aké postele sú najlepšie a na čo si treba pri jej výbere dávať pozor?

Materiál postele

Materiál z ktorého sa posteľ skladá, by mal najviac ovplyvňovať jej cenu. Čím kvalitnejší bude materiál, tým vyššia bude jej cena avšak, tým dlhšia by mala byť aj jej životnosť. Samozrejme to platí aj v opačnom prípade, že ak bude materiál menej kvalitný a posteľ bude lacná, nemôžeme od nej očakávať dlhú životnosť.

Poznáme niekoľko materiálov, z ktorých sa postele skladajú:

 • Drevené postele
 • Postele z lamina
 • Kované postele
 • Čalúnene postele (kožené alebo látkové)

Drevené postele

Sú stále obľúbenejšie. Už v minulosti sa na výrobu postelí používalo drevo a tak je tomu aj dodnes. Jedná sa o dobre spracovateľný a kvalitný materiál, ktorý na človek pôsobí priaznivo. Avšak nie je drevo ako drevo, preto sú aj ceny a vlastnosti postelí rozdielne.

Postele z mäkkého dreva ( borovica, smrek…) patria medzi cenovo dostupné. Avšak, keďže sa jedná o mäkké drevo, môže dôjsť k rýchlejšiemu opotrebeniu alebo zničeniu. Ich životnosť môžeme predĺžiť povrchovou úpravou, ako je napríklad lak alebo pravidelná starostlivosť v podobe voskovania, avšak veľa záleží aj na spracovaní postele. Tieto postele sú obľúbené najmä do detských izieb alebo na chaty.

Postele z tvrdého dreva, ako je napríklad buk, dub, jaseň, orech či višňa, bývajú pevné a stabilné. Vďaka vyššej tvrdosti sa minimalizuje mechanické poškodenie povrchu. Majú vyššiu životnosť, avšak ich cena býva vyššia.

Postele z masívu patria medzi najdrahšie. Avšak, vďaka kvalitnému prevedeniu vydržia aj celé generácie. Hodia sa do všetkých interiérov, či už moderných, klasických domácností či rustikálneho štýlu. Hlavne v súčasnosti, kedy je trendom používať drevené prvky, sú najvyhľadávanejšie.

Pri kúpe masívnej postele odporúčame vybrať konštrukciu na nožičkách bez úložného priestoru. Je to z toho dôvodu, aby bolo lôžko dobre vetrané a aby sa pod posteľou nehromadil prach

Postele z lamina

V tomto prípade sa jedná o drevotriesku, ktorá je zalaminátovaná fóliou s motívom dreva alebo iným dizajnom. Výhodou týchto postelí je moderný dizajn a cenová dostupnosť. Veľkou nevýhodou môže byť stabilita postele a jej životnosť.

Ak sa už rozhodnete pre postele z drevotriesky, vyberajte skôr zo silnejších typov, hrubých aspoň 32-36 mm. Zamerajte sa na bočnice, stredové podpery a rohové spoje. V prípade najlacnejších variant je drevotrieska potiahnutá dezénovým papierom namiesto fólie. Tento povrch sa veľmi rýchlo opotrebuje a začne sa odliepať. Nepriaznivo naň vplýva aj vlhkosť.

Kované postele

Ak sa jedná o posteľ, ktorú vyrábal ručne kováč, takáto posteľ vydrží tak ako aj masívne postele, celé generácie. Okrem jedinečného vzhľadu dostanete aj zaručenú kvalitu spojov a tým pádom posteľ nebude vŕzgať ani po čase používania.

Ak sa však jedná o postele, ktoré nájdeme v predajniach s nábytkom jedná sa o kovové postele. Tie sa vyrábajú z profilovaných plechov a dutých trubiek, vďaka čomu majú nižšiu hmotnosť ako kované postele. Pri kúpe kovovej postele si treba dávať pozor na pevnosť materiálu a kvalitu spojov.

Čalúnené postele

Konštrukcia lôžka a čelo postele sú potiahnuté textíliou, koženkou alebo kožou. Vyrábajú sa v rôznych tvaroch a rozmeroch. Ich súčasťou často býva aj úložný priestor alebo „vstavaný matrac“. Ako sme už spomínali, úložný priestor nie je vhodný z hľadiska vetrania matraca a ak by sme si mali vybrať čalúnenú posteľ, tak len takú, kde je matrac samostatne a je možné ho časom vymeniť.

Ich výhodou je rozmanitosť použitých látok, avšak z hľadiska údržby sú náročnejšie a preto sa neodporúčajú pre alergikov.

Na čo si dávať pri výbere postele pozor?

V prvom rade je dôležité hľadieť na pevnosť, ktorú ovplyvňuje kvalita použitých materiálov a pevnosť použitých spojov. Čím kvalitnejší bude použitý materiál, tým dlhšia bude životnosť postele.

Vzdušnosť je tiež jedným z dôležitých faktorov. Slabá vzdušnosť ovplyvňuje hygienu matraca a kvalitu spania. Počas spánku sa človek potí a preto je dôležité túto vlhkosť dobre odvetrať. Počas spánku môže človek vypotiť až 1,5l potu. Približne 40% sa odparí avšak ostatok ide práve do matraca. Aby bola posteľ dobre odvetraná, zvoľte posteľ ktorá bude umiestnená na nožičkách a bez úložného priestoru.